Rok Kultury Niezależnej

Draft oraz logo programu edukacyjnego tworzonego w 20. rocznicę upadku systemu komunistycznego. Opracowanie graficzne realizowane było z uwzględnieniem podstawowego celu przedsięwzięcia czyli przybliżenia, zwłaszcza młodszym odbiorcom, twórców kultury niezależnej i ich dzieł.

Spot RKN


Spot społeczny promujący Rok Kultury Niezależnej – program edukacyjny trwający od maja 2009 do czerwca 2010 r. Projekt zakładał budowę świadomości społecznej dotyczącej różnorodnych działań, które w sferze kultury niezależnej podejmowali twórcy lat 80.

Klient: Instytut Pamięci Narodowej

Wydawnictwa


W ramach programu powstały kalendarz oraz albumy pokazujące artystyczny obraz zaangażowania konkretnych autorów w przemiany ustrojowe. Publikacje dowartościowywały nie tylko wsparcie, jakiego działalności związkowej udzielali poszczególni artyści, ale wskazywały również, jak wielkie znaczenie odgrywały w tym przypadku organizowane przez nich imprezy artystyczne.