POT

Jesteśmy autorami kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej pt. „Zarabiaj na turystyce”, która miała za zadanie zwrócić uwagę władz, mediów, inwestorów na turystykę jako branżę przemysłu przynoszącą ogromne dochody, mającą wpływ na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego, otwierającą szansę rozwoju dla Polski, ale również jako biznes wymagający marketingowego wsparcia. W ramach kampanii w centrum Warszawy można było zobaczyć ok. 130 bilbordów  pokazujących turystykę jako dochodową dziedzinę gospodarki. Podróżujący metrem mogli również obejrzeć przez 15 dni 38 tysięcy animacji. Ponadto zostały oklejone 3 linie tramwajowe oraz uruchomiony portal www.zarabiajnaturystyce.pl, który stanowi kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej.

W ramach trwającego w Izraelu Roku Polskiego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej opracowaliśmy dwa projekty billboardów prezentujących dwie różne koncepcje Polski. Po pierwsze jako otwartego, dynamicznego europejskiego miasta z bogatymi możliwościami zakupowymi i inwestycyjnymi. Po drugie jako regionu „uduchowionego”, skłaniającego do refleksji, pobudzającego zmysły i wyobraźnię.