Mam Gen Wolności

Jako partnerzy dużych spółek i największych korporacji farmaceutycznych Europy Środkowo-Wschodniej wprowadziliśmy na rynek wiele leków recepturowych, wykorzystując w tym celu nowoczesne narzędzia komunikacji. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju materiały informacyjno-promocyjne np. ulotki farmaceutyczna, dzienniczki, książeczki etc. Na co dzień organizujemy również sympozja, konferencje lokalne oraz ogólnopolskie warsztaty. Nasze zadania obejmują również obsługę poligraficzną oraz projektowanie stoisk na konferencje medyczne.