GC Energy

W ramach współpracy z firmą GC Energy opracowaliśmy film korporacyjny, który prezentuje historię firmy, sukcesy oraz usługi, jakie świadczy przedsiębiorstwo. Materiał został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także reprezentowanego przez nią potencjału. Dla poprawy i usprawnienia komunikacji z otoczeniem biznesowym opracowaliśmy dla GC Energy także folder informacyjny oraz gadżety promocyjne.