Portfolio


Zentiva


Zentiva a Sanofi Company

Cefarm


Cefarm

„PO PIERWSZE CZŁOWIEK”
studio zakład dla unii hurtowni aptekarskich

O Nas


Podstawa to ludzie a nasza agencja skupia tych najlepszych, najbardziej doświadczonych, profesjonalnych w swoich branżach. Zespołowość stanowi podstawę opracowywanych przez nas projektów komunikacji zintegrowanej, kampanii społecznych, działań brandingowych. Każda ze zrealizowanych przez nas od 20 lat kampanii nosi znamię spójności, zespołowości, kreatywnej tożsamości. Profesjonalizm naszych pracowników gwarantuje, ze nawet najmniejszy szczegół zostanie przygotowany zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Jesteśmy zakładem ludzi twórczych, dla których ramy komunikacji, strategii, promocji są tylko po to, aby je kreatywnie przekraczać.

„WARUNKI SPRZYJAJĄ”
~ studio zakład dla browaru lubelskiego

Studio Zakład Sp. z o.o.

Adres: Warszawska 27, 35-205 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000076636; NIP: 517-00-00-036; Kapitał Zakładowy: 50 000,00 PLN.
Kapitał zakładowy został w pełni wpłacony zgodnie z art. 127 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Napisz Do Nas


  Implementacja nowoczesnego systemu B2B w firmie Studio Zakład usprawniającego współpracę biznesową z partnerami handlowymi.
  Nazwa beneficjenta: Studio Zakład Sp. z o.o. ~ Wartość projektu: 273 530,00 PLN ~ Wartość wkładu finansowego: 191 471,00 PLN

  „DOTACJE NA INNOWACJIE”
  „INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego przepływ informacji między Studio Zakład, a partnerami handlowymi.